Grensovergangen gesloten

Alle grensovergangen in Moerbeke tussen België en Nederland zijn sinds 23 maart afgesloten. Enkel de overgangen t.h.v. de Rode Sluis en Koewacht Centrum blijven open mits naleving van de geldende federale maatregelen. 

Deze maatregelen kwamen tot stand nadat de overheid beslistte om de grensovergangen te sluiten voor de niet essentiële verplaatsingen. Ter hoogte van de verschillende grensovergangen voert de lokale politie in samenwerking met de federale politie grenscontroles uit. Veel van de gecontroleerde bestuurders aan de Belgisch-Nederlandse grens beschikken niet over gegronde redenen om de grens over te gaan.

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Ook grensarbeiders kunnen de grens nog over, raadpleeg de maatregelen voor grensarbeiders hier

Grens afgezet met nadarhekkens

De politiezone Regio Puyenbroeck controleert actief. Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Meer info op de website van de politie.

Meer info rond de grenscontroles op de website van het crisiscentrum.