Maatregelen gemeente Moerbeke

Maatregelen - update 15 mei

Naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van 17 maart vanuit het Nationaal Crisiscentrum werd de gemeentelijke dienstverlening aangepast en verstrengd sinds woensdag 18 maart. Vanaf maandag 4 mei worden de maatregelen in verschillende fases afgebouwd. Hierdoor zijn er wijzigingen in de gemeentelijke dienstverlening. 

Bibliotheek

 • De bibliotheek is vanaf 18 mei open voor het publiek volgens de normale openingsuren (uitgezonderd op zaterdag, dan blijft de bib voorlopig gesloten).

Gemeentehuis

 • De diensten van het gemeentehuis werken vanaf 11 mei enkel op afspraak. De vrije inloopmomenten op dinsdagvoormiddag en woensdagnamiddag zijn er voorlopig niet. 
 • Een afspraak maken kan via www.moerbeke.be/afspraak of telefonisch op 09 346 80 05
 • Administratieve documenten kunnen online aangevraagd worden via ons digitaal loket van eGovFlow

Sociaal huis

 • Het sociaal huis werkt enkel op afspraak. Maak je afspraak via sociaalhuis@moerbeke.be of telefonisch op 09 346 81 61

Buitenschoolse Kinderopvang Alles Kids

 • Alles Kids blijft opvang voorzien volgens de normale openingsuren.
 • Inschrijven voor voor- en naschoolse opvang kan via i-School.  

Scholen

 • Kinderen moeten worden opgevangen in de scholen indien hun ouders geen andere mogelijkheid hebben om hen op te vangen dan de grootouders, ongeacht hun leeftijd.
 • Specifiek moet er aandacht besteed worden aan de kinderen van personeelsleden uit de medische en essentiële overheidssector.

Verhuur gemeentelijke zalen en sportvelden

 • Alle publieke- en privé evenementen en activiteiten in gemeentelijke infrastructuur worden geannuleerd. 
 • De gemeentelijke infrastructuur wordt in die periode dus niet verhuurd. De geplande reservaties worden geannuleerd en het eventueel betaalde huurgeld wordt terugbetaald.

IDM

Woon- en zorgcentrum Ter Moere

 • Het woon- en zorgcentrum Ter Moere is nog steeds gesloten voor bezoekers tot nader order.

Financiële maatregelen

 • In zitting van 23 maart 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen rond een aantal financiële maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Lees het volledige pdf bestandBesluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020 rond de financiële maatregelen inzake coronavirus (142 kB) hier. 
 • De onderhavige maatregelen worden onmiddellijk toegepast:
  • Betaaltermijnen gemeentelijke belastingen en retributies kan worden verlengd met 2 maanden.
  • Huur gemeentelijke lokalen kan kosteloos worden geannuleerd, ook als de huur pas voor later was voorzien.
  • Gratis annuleren van kinderopvang.
  • Terugbetaling paassportkampen.
  • Terugbetaling standgeld marktkramers van de maanden die getroffen zijn door corona-maatregelen. 

Zitting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

 • De gemeenteraadszitting en de zitting raad voor maatschappelijk welzijn van mei, gepland voor dinsdag 26 mei, zullen digitaal verlopen volgens videoconferentie achter gesloten deuren. De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn kunnen hierdoor niet live gevolgd worden, maar beide zittingen zullen via opname herbekeken kunnen worden. Lees het pdf bestandBesluit van de burgemeester van 20 april 2020 inzake digitale zittingen (143 kB) hier.