Maatregelen gemeente Moerbeke

Maatregelen - update 28 juli

 

Bibliotheek

 • De bibliotheek is open volgens de normale openingsuren (uitgezonderd op zaterdag, dan blijft de bib tot eind augustus gesloten).
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de bibliotheek.

Gemeentehuis

 • De diensten van het gemeentehuis werken enkel op afspraak. De vrije inloopmomenten op dinsdagvoormiddag en woensdagnamiddag zijn er voorlopig niet. 
 • Een afspraak maken kan via www.moerbeke.be/afspraak of telefonisch op 09 346 80 05
 • Administratieve documenten kunnen online aangevraagd worden via ons digitaal loket van eGovFlow
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in het gemeentehuis.

Sociaal huis

 • Het sociaal huis werkt enkel op afspraak. Maak je afspraak via sociaalhuis@moerbeke.be of telefonisch op 09 346 81 61
 • Wat kan je doen om andere Moerbekenaren te helpen tijdens de coronacrisis? En wat moet je doen als je zelf hulp nodig hebt? Ht sociaal huis helpt om mensen bij elkaar te brengen met #moerbekehelpt
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in het sociaal huis.

Buitenschoolse Kinderopvang Alles Kids

 • Alles Kids voorziet opvang volgens de normale openingsuren.

Scholen

 • Je school geeft je meer info over het nieuwe schooljaar. 

Verenigingen 

 • Goed nieuws voor het verenigingsleven in Moerbeke! De Vlaamse regering voorziet eenmalig € 57.000,00 om de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in onze gemeente te steunen in deze moeilijke coronatijden. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de eenmalige subsidie met € 3.000,00 aan te vullen en te verdelen in drie schijven. Meer info via het noodfonds verenigingen
 • Eerder communiceerden we reeds over de inzet van de toegekende Vlaamse subsidies voor het verenigingsleven. Door de noodzakelijke annulering van de drie evenementennamiddagen zullen een aantal budgetten terug vrijkomen, deze zullen worden toegevoegd aan de eerste schijf. Daarenboven hebben we vorige week vernomen dat ook de provincie subsidies geeft voor de organisatie van Moerbeke zomert! Hierdoor vervalt een aanzienlijk deel van de kosten uit de derde schijf voor de organisatie van Moerbeke zomert en vergroot opnieuw de eerste schijf. Tegen september zal duidelijk zijn hoe groot het bedrag is.

  Een aantal experts uit de verschillende adviesraden zullen, zoals reeds was voorzien, in de maand september worden aangesteld om een uitgebalanceerd subsidiereglement uit te werken voor de verenigingen.

Verhuur gemeentelijke zalen en sportvelden

 • Alle publieke- en privé evenementen en activiteiten in gemeentelijke infrastructuur zijn vanaf 1 juli mogelijk tot max. 50 personen, mits inachtname van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. 
 • Sportlessen, indoor en outdoor, gaan opnieuw door.
 • De gemeentelijke infrastructuur wordt tot 30 juni niet verhuurd. De geplande reservaties worden geannuleerd en het eventueel betaalde huurgeld wordt terugbetaald. 

IDM

 • De wekelijkse huisvuilophaling gaat door zoals gepland in de ophaalkalender
 • Het recyclagepark is tot eind september open op afspraak
 • Mondmaskers zijn verplicht op IDM-recyclageparken vanaf 28 juli 2020.

Woon- en zorgcentrum Ter Moere

 • Het woon- en zorgcentrum Ter Moere laat bezoek toe onder voorwaarden. Meer info via de website van Sakura

Wekelijkse Markt

 • Ook hier volgen we de adviezen en verplichtingen van de nationale veiligheidsraad. Heel belangrijk, mondmaskers zijn alvast verplicht!

Geplande evenementen

 • Tot op heden wenst het gemeentebestuur geen strengere maatregelen te nemen dan die dat zijn opgelegd door de nationale veiligheidsraad, uiteraard dienen organisatoren van evenementen zich ten allen tijde te houden aan de federale maatregelen. Indien het evenement plots niet meer kan doorgaan door wijzigende wetgeving of een beslissing van de burgemeester bij een lokale uitbraak blijven de kosten en praktische zaken zoals communicatie met deelnemers de verantwoordelijkheid van de organisator.  De organisator dient dus zelf een goede afweging te maken of het evenement al dan niet kan doorgaan.
 • We vragen aan alle organisatoren van evenementen om het gemeentebestuur op de hoogte te houden van hun geplande evenementen via bevolking@moerbeke.be. De evenementscan van de federale overheid dient alvast verplicht te worden gebruikt: COVID Event Risk Model.

Financiële maatregelen

 • In zitting van 23 maart 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen rond een aantal financiële maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Lees het volledige pdf bestandBesluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020 rond de financiële maatregelen inzake coronavirus (142 kB) hier. 
 • De onderhavige maatregelen worden onmiddellijk toegepast:
  • Betaaltermijnen gemeentelijke belastingen en retributies kan worden verlengd met 2 maanden.
  • Huur gemeentelijke lokalen kan kosteloos worden geannuleerd, ook als de huur pas voor later was voorzien.
  • Gratis annuleren van kinderopvang.
  • Terugbetaling paassportkampen.
  • Terugbetaling standgeld marktkramers van de maanden die getroffen zijn door corona-maatregelen. 

Mondmaskers Federale Overheid

 • Vanaf 15 juni 2020 kan je je gratis mondmasker afhalen via je huisapotheek. De eerder geleverde filters kunnen eveneens vanaf 15 juni 2020 afgehaald worden iedere voormiddag in het Sociaal Huis (Hospicestraat 15b) of het Gemeentehuis (Lindenplaats 7). Klik hier voor meer info.
 • Moerbeke beschikt niet over hele drukke winkelstraten of andere hotspots, er komt dus geen algemene verplichting op het dragen van mondmaskers. De regels van de hogere overheden dienen hier te worden toegepast (wel verplicht in de horeca, op de markt, in het gemeentehuis, in de winkel, …).