Maatregelen gemeente Moerbeke

Maatregelen

 

Bibliotheek

 • De bibliotheek is open volgens de normale openingsuren.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de bibliotheek.

Gemeentehuis

 • De diensten van het gemeentehuis werken enkel op afspraak. 
 • Een afspraak maken kan via www.moerbeke.be/afspraak of telefonisch op 09 346 80 05
 • Administratieve documenten kunnen online aangevraagd worden via ons digitaal loket van eGovFlow
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in het gemeentehuis.

Sociaal huis

Het coronavirus zorgt ervoor dat meer mensen in moeilijkheden geraken. Ondervind jij ook financiële moeilijkheden door de coronacrisis? Heb je het moeilijk om bepaalde facturen te betalen? Heb je nood aan ondersteuning? Heb je vragen? Onze sociale dienst staat klaar om jou te helpen.

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in het kader van corona extra steunmaatregelen goedgekeurd. Wil je weten of ook jij hier voor in aanmerking komt? Bekijk de toekenningsvoorwaarden of neem contact op met het sociaal huis.

 • Het sociaal huis werkt bij voorkeur op afspraak maar in de voormiddag zijn de diensten vrij toegankelijk, mits het respecteren van het maximum aantal personen in de wachtruimte. Maak je afspraak via sociaalhuis@moerbeke.be of telefonisch op 09 346 81 61
 • Een mondmasker is ook hier verplicht.  
 • Wat kan je doen om andere Moerbekenaren te helpen tijdens de coronacrisis? En wat moet je doen als je zelf hulp nodig hebt? Het sociaal huis helpt om mensen bij elkaar te brengen met #moerbekehelpt

Buitenschoolse Kinderopvang Alles Kids

 • Alles Kids voorziet opvang volgens de normale openingsuren.

Scholen

 • De crèches zijn open.
 • Kinderen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.

Verenigingen 

 • Goed nieuws voor het verenigingsleven in Moerbeke! De Vlaamse regering voorziet eenmalig € 57.000 om de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in onze gemeente te steunen in deze moeilijke coronatijden. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de eenmalige subsidie met € 3.000 aan te vullen en te verdelen in drie schijven. Aanvragen voor een coronasubsidie als Moerbeekse erkende vereniging konden tot 14 februari 2021 ingediend worden. Meer info via het noodfonds verenigingen

Verhuur gemeentelijke zalen en sportvelden

 • Activiteiten (vb. vergaderingen) in gemeentelijke infrastructuur zijn mogelijk mits inachtname van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. 
 • Sport je in een club of vereniging?
  • Dit mag in groepen van maximum 100 personen.
  • Je blijft zo veel mogelijk in groepen van 8. Of in een groepje met de mensen met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
  • Kan je de activiteit niet doen in groepjes van 8 (bijvoorbeeld voetbalmatch)? Dan mag je grotere groepen vormen.
  • Er moet altijd een trainer of begeleider zijn.

IDM

 • De wekelijkse huisvuilophaling gaat door zoals gepland in de ophaalkalender
 • Het recyclagepark is open op afspraak. Op donderdag kan je langskomen zonder afspraak.
 • Mondmaskers zijn verplicht op IDM-recyclageparken.

Woon- en zorgcentrum Ter Moere

 • Het woon- en zorgcentrum Ter Moere laat bezoek toe onder voorwaarden. Meer info via de website van Sakura

Wekelijkse Markt

 • Ook hier volgen we de adviezen en verplichtingen van de nationale veiligheidsraad. 
 • Bezoekers mogen worden ontvangen in groepen van maximum 8 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen. Groepen van meer dan 8 personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.

Geplande evenementen

 • Tot op heden wenst het gemeentebestuur geen strengere maatregelen te nemen dan die dat zijn opgelegd door de nationale veiligheidsraad, uiteraard dienen organisatoren van evenementen zich ten allen tijde te houden aan de federale maatregelen. Indien het evenement plots niet meer kan doorgaan door wijzigende wetgeving of een beslissing van de burgemeester bij een lokale uitbraak blijven de kosten en praktische zaken zoals communicatie met deelnemers de verantwoordelijkheid van de organisator.  De organisator dient dus zelf een goede afweging te maken of het evenement al dan niet kan doorgaan.
 • We vragen aan alle organisatoren van evenementen om het gemeentebestuur op de hoogte te houden van hun geplande evenementen via bevolking@moerbeke.be. De evenementscan van de federale overheid dient alvast verplicht te worden gebruikt: COVID Event Risk Model.

Financiële maatregelen

Mondmaskers

 • Sinds 15 juni 2020 kan je je gratis mondmasker afhalen via je huisapotheek. De eerder geleverde filters kunnen eveneens sinds 15 juni 2020 afgehaald worden iedere voormiddag in het Sociaal Huis (Hospicestraat 15b) of het Gemeentehuis (Lindenplaats 7). Klik hier voor meer info.
 • De regels van de hogere overheden rond het dragen van mondmaskers dienen te worden toegepast (verplicht in de winkel, in het gemeentehuis, …).