Maatregelen waterlek Spelonkcvaart

  • 6 februari 2020

In de loop van januari zijn er enkele lekken vastgesteld in de Spelonckvaart in Moerbeke. Deze lekken zijn vermoedelijk ontstaan na een onderhoud van ondergrondse brandkranen. Dit onderhoud veroorzaakte plaatselijk grote druk in de leidingen, waardoor er lekken zijn ontstaan.
 
De Watergroep wil dit probleem op een structurele manier aanpakken door een totale vervanging van de waterleiding in de Spelonckvaart (tussen de Oostvaart en de Drongendreef). Waar nodig wordt de drinkwaterleiding meteen ook ontdubbeld. Gezien de omvang van dit project is nog heel wat voorbereidend studiewerk nodig. Aansluitend moeten ook de nodige vergunningen worden aangevraagd. Daarom is de timing van deze werken is nog niet gekend. In afwachting worden alvast de nodige maatregelen genomen om lekken op de bestaande leiding te vermijden.