Noodfonds verenigingen

De Vlaams viceminister-president van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt een eenmalige coronasubsidie aan onze gemeente over ter ondersteuning van het lokale verenigingsleven. Goed voor een bedrag van €56.953,33 voor gemeente Moerbeke.

De kunst bestaat er nu uit dit bedrag zo efficiënt én eerlijk mogelijk verdeeld te krijgen onder onze lokale verenigingen. Enom gedurende deze zomer ons verenigingsleven op een coronaveilige manier nieuw leven in te blazen. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist de eenmalige subsidie met €3.000,00 aan te vullen en te verdelen in drie schijven.

Schijven

  • Een eerste schijf van €20.000,00 zal integraal gereserveerd worden voor verenigingen die schade hebben geleden door het niet kunnen ophalen van winsten met activiteiten die door de corona niet konden doorgaan. De verdeelsleutel van die €20.000,00 zal opgemaakt worden in overleg met jeugd-, sport- en cultuurraad. Verdeling van dit bedrag voorzien we ergens midden oktober.
     
  • Een volgende schijf van €20.000,00 gaat naar verenigingen die tijdens de zomervakantie iets organiseren in ons dorp in samenwerking met de lokale horeca. Moerbeke Feest zal de organisatie hiervan op zich nemen en zowel de activiteiten als de verdeling van dat bedrag onder de verenigingen coördineren. Kleinere verenigingen die niet per sé financiële schade hebben geleden kunnen we op deze manier ook extra ondersteunen. Voor wat, hoort wat. Met kleinere zomeractiviteiten in ons centrum ondersteunen we in de eerste plaats de verenigingen. Maar ook de lokale horeca. Win-win voor iedereen.
     
  • Een laatste schijf van €20.000,00 zal ingezet worden ter stimulatie van het Moerbeeks verenigingsleven in zijn geheel. Het gemeentebestuur werkte daarvoor het concept ‘Moerbeke Zomert’ uit. Een kern- en horecaversterkend project dat zowel het verenigingsleven, toerisme als lokale horeca- en middenstand een boost moet geven na de moeilijke coronaperiode. Een sterke lokale middenstand is immers een cruciale bouwsteen voor een sterk verenigingsleven. Naast sponsoring voor tal van activiteiten, zorgen ze het hele jaar door voor leven in ons dorp.

Van zodra er concrete informatie is over de wijze waarop jullie zich kunnen aanmelden, brengen we jullie daarvan op de hoogte.