Noodfonds verenigingen

De coronacrisis zorgt bij vrijwel elke vereniging voor een financiële kater. De reguliere inkomsten uit de werking vielen voor meerdere maanden weg. Activiteiten om geld in te zamelen voor de clubkas werden en worden noodgedwongen geannuleerd. Vlaanderen keerde op 15 juli 2020 daarom 87,3 miljoen euro uit het noodfonds uit aan Vlaamse lokale besturen en de VGC in Brussel.

Onze gemeente mocht daarvan € 57.000,00 ontvangen.

Subsidiereglement 

Het college van burgemeester en schepenen heeft i.s.m. de cultuurraad, de sportraad en de jeugdraad de voorwaarden uitgewerkt voor de toebedeling van die subsidies. Met het pdf bestandSubsidiereglement voor Moerbeekse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de coronacrisis (220 kB) wordt een tijdelijke coronasubsidie ter beschikking gesteld die elke Moerbeekse erkende vereniging gericht kan aanvragen. 

Het nieuwe pdf bestandSubsidiereglement voor Moerbeekse verenigingen met het oog op het verminderen van de impact van de coronacrisis (220 kB) vertrekt vanuit een duidelijke visie en richt zich op specifieke kosten die niet meer konden gerecupereerd worden omwille van de annulatie van een evenement. Ook kunnen verenigingen een compensatie ontvangen voor de terugbetaling van lidgelden. Het resterende budget wordt verdeeld volgens een puntensysteem. Alle verenigingen die minstens twee jaar actief zijn, en die hun reguliere werking in het gedrang hebben zien komen omwille van corona worden aangeraden een aanvraag te doen.

Aanvraag indienen

Aanvragen konden tot 14 februari 2021 ingediend worden.

Vragen

Voor vragen i.v.m. de subsidie kan je per mail contact opnemen met vrijetijd@moerbeke.be