Op 18 januari gaat de vaccinatie in woonzorgcentrum Ter Moere van start

  • 8 januari 2021

Goed nieuws voor de bewoners van woonzorgcentrum Ter Moere. Op maandag 18 januari wordt er gestart met de vaccinatie tegen COVID-19. Het eerste vaccin wordt gegeven op maandag 18 januari. Het tweede vaccin wordt toegediend op maandag 8 februari. 

Hoe zal de vaccinatie verlopen? 

De vaccins worden verdeeld vanuit het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius Dendermonde naar het woonzorgcentrum. Het ziekenhuis staat in voor de goede bewaring en ontdooiing van de vaccins. Eens ze aankomen bij Ter Moere zijn ze 5 dagen houdbaar in een koelkast met registratiesysteem. Er wordt dus toezicht gehouden zodat de vaccins correct bewaard worden.

Vóór het vaccinatiemoment wordt de gezondheidstoestand van elke bewoner individueel geëvalueerd. Indien er redenen zijn waarom een bewoner niet mag gevaccineerd worden (vb. koorts), dan zal de vaccinatie uitgesteld worden tot de tweede voorziene vaccinatiedag. De verpleegkundigen van het woonzorgcentrum staan in voor het toedienen van de vaccins. De coördinerend arts van Ter Moere zal hierbij aanwezig zijn ter ondersteuning en observatie van de bewoners. Na het vaccineren wordt er 15 tot 30 minuten toezicht gehouden.

Na 21 dagen zal de tweede vaccinatie toegediend worden. Dit zal op dezelfde manier gebeuren als in de eerste vaccinatieronde. Nadien worden alle vaccins geregistreerd in Vaccinnet. Wanneer de medewerkers zullen worden gevaccineerd is nog niet meegedeeld, maar iedereen hoopt zo snel mogelijk over die vaccins te beschikken.