Openbaar onderzoek nieuwe straatnaam

  • 12 januari 2022

Het college van burgemeester en schepenen organiseert van 15 januari tot 14 februari 2022 een openbaar onderzoek over de nieuwe straatnaam 'Keppenhof' in Moerbeke.

Nieuwe straatnaam 'Keppenhof'

Aan de inwoners wordt bekend gemaakt dat een nieuwe weg wordt aangelegd naar aanleiding van de verkaveling van een perceel gelegen tussen de woningen Spelonckvaart 29 en 35. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor aan deze nieuwe straat de naam "Keppenhof" toe te kennen.

Tegenover de nieuw aan te leggen weg was er klein straatje dat dood liep in de "Vennen" en op een oud plan terug te vinden is met de naam "Keppen Dreeve". Rekening houdend met het principe om doodlopende straten een naam toe te kennen eindigend op ‘-hof’, wenst het college van burgemeester en schepenen de naam “Keppenhof” toe te kennen.

Openbaar onderzoek

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis vanaf de datum van opening tot de datum van sluiting van het onderzoek, zij gedurende een termijn van dertig dagen, elke werkdag, tijdens de diensturen in het gemeentehuis van 15 januari tot en met 14 februari 2022.

Meer info rond de inzage van het dossier vind je in het pdf bestandOpenbaar onderzoek nieuwe straatnaam Keppenhof (253 kB)

Opmerkingen of bezwaren kan je voor 14 februari 2022 schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.