Openbaar onderzoek over het ontwerp van plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 - 2027

 • 14 januari 2022

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021 – 2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is Verordening (EU) 2021/1139. De opmaak van het Belgisch Programma werd gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij.

Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

 1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen.
 2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie.
 3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserijen aquacultuurgemeenschappen.

Voor het Programma EFMZVA 2021 – 2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

Openbaar onderzoek

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch
Programma EFMZVA 2021 – 2027 georganiseerd (artikel 4.2.11 van het DABM).

Het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Programma EFMZVA 2021 – 2027 zal vanaf 14 januari terug te vinden zijn via de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER. Je kan dit ook inkijken bij de dienst omgeving van het gemeentehuis. 

Inspraak

Tot en met 14 maart 2022 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

 • Per e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269 – EFMZVA’ in de titel)
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij - Dienst Visserij
  Plan-MER 0269 – EFMZVA
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
 • Of via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis van Moerbeke (Lindenplaats 7)

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surf je naar omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.

Omgeving
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
09:00 - 11:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
13:30 - 17:00
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 11:45
Op afspraak