Openbare werken en verkeershinder

Informatie over de voornaamste wegenwerken en omleidingen in Moerbeke.

Tijdelijke verkeershinder door Moerhofloop

Periode: vrijdag 20 augustus 2021

Op vrijdag 20 augustus vindt de jaarlijkse editie van de Moerhofloop plaats. Om alles veilig te laten verlopen vindt de Moerhofloop plaats op een afgesloten circuit. Daardoor worden Drongendreef, Zandberg, Achterdreef en Moerhofdreef (tot aan dierenkliniek) tussen 18u00 en 21u00 afgesloten voor het doorgaand verkeer (plaatselijk verkeer is toegelaten). 

Inrichting skatetraat in Drongendreef 

Periode: woensdag 25 augustus  2021

Op woensdag 25 augustus zal de Drongendreef deels (vanaf de route tot aan de Opperstraat) afgesloten worden voor verkeer wegens het inrichten van een skatestraat.
Zo kunnen skaters veilig hun favoriete hobby uitoefenen.

Uitvoeren grondmechanische proef Kruisstraat

Periode: maandag 2 augustus t.e.m. vrijdag 3 september 2021

De werken worden in twee fases uitgevoerd: 

  • Fase 1
    Infiltratieproef reeds uitgevoerd.
     
  • Fase 2
    Tussen maandag 2 augustus en vrijdag 3 september volgt een grondsondering en grondboring t.h.v. Kruisstraat 71

De werken zullen telkens 3 dagen duren binnen de voorgestelde periode. Om rekening te houden met onvoorziene omstandigheden, wordt een langere periode aangevraagd.
Tijdens de werken zullen er versmalde rijstroken zijn en is er een beurtelingse doorgang van de voertuigen via verkeerslichten. Er is beperkte doorgang voor fietsers en voetgangers.
 

Aanleg voetpaden Opperstraat en Moerhofstraat

Periode: maandag 5 juli t.e.m. vrijdag 3 september 2021

Op maandag 5 juli starten er werken in de Moerhofstraat en Opperstraat. Vanaf die dag wordt er een deel van de voetpaden in beide straten aangelegd. De aannemer tracht de hinder tot een minimum te beperken, de aanleg van de voetpaden zal gefaseerd gebeuren en opschuiven.

Gedurende de werken zijn er versmalde rijstroken op de rijbaan en is er een beperkte doorgang voor voetgangers. Voetgangers moeten t.h.v. de werken oversteken, voertuigen kunnen beurtelings passeren. Tijdens het bouwverlof, van 12 juli t.e.m. 2 augustus, zal er geen hinder zijn op de rijbaan, voetgangers kunnen hinder ondervinden. 

Het einde van de werken is voorzien op vrijdag 3 september 2021.

Bekijk het overzicht van lopende openbare werken en verkeershinder

Technische dienst
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België