Ophokplicht pluimvee en vogels

  • 18 november 2020

Drie wilde vogels die verbleven in een vogelopvangcentrum in Oostende werden positief getest op het vogelgriepvirus. De besmettingen werden bevestigd door Sciensano op vrijdag 13 november. 

Maatregelen

Sinds 15 november gelden er aangepaste, verplichte maatregelen voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers. 

De aangepaste maatregelen zijn:

  • Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
  • Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

De verplichte maatregelen van 1 novembe voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden. Een overzicht van alle maatregelen is terug te vinden op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Strikte opvolging van de maatregelen 

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer je een verhoogde sterfte opmerkt, of bij elk ander symptoom van ziekte, contacteer je onmiddelijk je dierenarts. 

Als consument loop je geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Meldpunt dode vogels 

Burgers die in de natuur een dode, wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis nummer 0800 99 777. Op die manier kan een eventueel onderzoek voor vogelgriep worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, is het aangeraden om de vogels niet aan te raken.