Ophokplicht voor pluimvee

  • 24 november 2021

Als gevolg van het aantreffen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels op meerdere plaatsen in ons land, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen. Onder hobbyhouders worden de gezinnen verstaan die enkele kippen in de tuin houden, maar ook sierpluimveehouders en vogelliefhebbers die soms honderden sierdieren, sportduiven of andere vogels hebben.

Wat houden de voorzorgsmaatregelen in?

  • Iedereen die pluimvee houdt moet vanaf maandag 15 november zijn dieren binnen houden in een hok of gebouw (= ophokken) of afschermen van wilde vogels door netten te spannen boven hun buitenruimtes.
  • Alle pluimvee en vogels moeten binnen (of onder netten) worden gevoederd en gedrenkt.
  • Pluimvee en vogels mogen niet gedrenkt worden met regenwater of oppervlaktewater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.

Deze maatregelen moeten helpen vermijden dat de dieren in contact komen met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en helpen dus deze dieren te beschermen

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat betreft de consumptie van pluimveevlees en eieren. Je kan dus zonder problemen de eieren van je dieren verder blijven gebruiken.

Vogelgriep

Meer info rond vogelgriep vind je hier.