Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van provincie Oost-Vlaanderen

  • 28 juni 2021

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de procedure voor het opstellen van het plan-MER voor het ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’ opgestart. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving van dit dossier volledig op 21 juni 2021. 

Kennisgevingsnota

Je kan de pdf bestandKennisgevingsnota 'Plan-MER Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen' (1.19 MB) hier bekijken. 

Terinzagelegging

De kennisgevingsnota ligt ter inzage van 28 juni tot en met 27 augustus 2021. De volledig verklaarde kennisgeving kan in die periode via de volgende kanalen worden geraadpleegd:

  • Via de website van het Team Mer (dossiernummer ‘PL0268’)
  • In het Provinciaal Administratief Centrum van de provincie Oost-Vlaanderen (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent)
  • Bij de dienst omgeving in het gemeentehuis van Moerbeke (Lindenplaats 7) en via de gemeentelijke website

Inspraak

De bevolking kan tot en met 27 augustus 2021 opmerkingen bezorgen:

  • Via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer
  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen’’ in de titel)
  • Via afgifte van de schriftelijke opmerkingen in het gemeentehuis van Moerbeke (Lindenplaats 7)

Op de website van het Team Mer is ook een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop je eventuele opmerkingen kan formuleren.