Rioolbeheer

Gemeente Moerbeke doet voor haar rioolbeheer een beroep op de expertise van Riopact, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en waterzuiveringsbedrijf Aquafin.

Als rioolbeheerder zorgt Riopact voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Dit houdt onder meer volgende taken in:

  • Realiseren van rioolaansluitingen
  • Reinigen rioleringen
  • Reinigen straatkolken
  • Oplossen verzakkingen en verstoppingen t.g.v. problemen met het rioleringsstelsel
  • Aanleg en onderhoud pompstations 
  • Aanleg en onderhoud individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)
  • Aanleg nieuwe rioleringen en vervangen verouderde rioleringen
  • Opmaken hemelwaterplannen
  • Opmaken en bijwerken riooldatabank
  • ... 

Waarvoor kan je als burger terecht bij Riopact?

Meer info?

Voor meer info surf naar www.riopact.be

Omgeving
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
Gesloten
09:00 - 11:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
13:30 - 17:00
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
Gesloten