Verhoogd brandgevaar in de natuurgebieden

  • 10 juni 2021

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich op dit moment, bij het begin van de zomerperiode, situaties van droogte. Deze kunnen zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich meebrengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet dan ook vermeden worden.

Hierop heeft Natuur en Bos een tijdelijk verbod ingesteld op vuur maken en op roken in de bossen en een aantal natuurgebieden. Dit verbod geldt vanaf het moment dat het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt. Bekijk de kleurcodes per provincie op www.natuurenbos.be/waarschuwingen.

Voor in het openlucht koken tijdens jeugdkampen wordt een uitzondering voorzien in het veiligheidsbesluit

Het pdf bestandBesluit inzake veiligheidsmaatregelen (170 kB) houdt in dat alle boswachters en natuurinspecteurs in alle bossen en een aantal natuurgebieden (tijdelijk) een bijkomende bevoegdheid krijgen en hier ook kunnen tegen optreden.