Verwarm anders en betaal minder: campagne voor afnemers met uitsluitend nachttarief

  • 14 oktober 2021

Veel gezinnen hebben het door de coronacrisis extra moeilijk om hun energiefactuur te betalen. Daarom wordt het sociaal energiebeleid in Vlaanderen uitgebreid en aangescherpt. Naast verhoogde energiepremies voor beschermde afnemers, wordt deze groep ook tijdelijk uitgebreid zodat meer gezinnen kunnen rekenen op extra steunmaatregelen voor het verlagen van hun elektriciteits- en/of aardgasfactuur. 

Steunmaatregelen

Gezinnen met uitsluitend nachttarief kunnen beroep doen op verhoogde energiepremies voor de isolatie van daken, vloeren en muren, net als voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing, een warmtepomp of een warmtepompboiler.

Als extra stimulans kunnen deze gezinnen voortaan ook tot 15.000 euro renteloos lenen via het energiehuis om hun woning energiezuiniger te maken om op die manier hun energiefactuur te verlagen (ongeacht het inkomen). Bij het energiehuis kunnen ze ook terecht voor allerhande energieadvies en ondersteuning bij het aanvragen van energiepremies.

Tot slot kunnen gezinnen met uitsluitend nachttarief een premie aanvragen voor de installatie van sturingsapparatuur die ervoor zorgt dat de accumulatieverwarming, elektrische boiler of warmtepomp opwarmen wanneer er veel elektriciteit geproduceerd wordt door zon en wind. 

Meer informatie over de steunmaatregelen voor personen en gezinnen met uitsluitend nachttarief vind je op www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitsluitend-nachttarief

Uitbreiding sociaal tarief

Tot eind december 2021 heeft een bijkomende groep huishoudens recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Het sociaal tarief – ook wel eens de ‘sociale maximumprijzen’ genoemd – is een regeling waarbij personen en gezinnen met een laag inkomen van sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen genieten. Burgers die recht hebben op een ‘verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten’, krijgen van februari 2021 tot eind 2021 tijdelijk recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, waardoor ze ook tijdelijk het Vlaamse statuut ‘beschermde afnemer’ krijgen.

Meer informatie over het sociaal energiebeleid en de maatregelen vind je op www.energiesparen.be/sociaal