Werkingssubsidie

Erkende sportverenigingen in Moerbeke kunnen een sportsubsidie aanvragen om hun werking deels te financieren.

Doelgroep

Erkende sportverenigingen in Moerbeke.

Bekijk de lijst van erkende sportverenigingen in Moerbeke.

Voorwaarden

Categorieën

De sportverenigingen worden opgedeeld in twee categorieën om de subsidie te betalen. Beide categorieën moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Organiseren minimum één training per week tijdens het seizoen
 • De training wordt begeleid door sporttechnische begeleiders.
Categorie 1 Categorie 2

Bestaat uit

 • Jeugdafdeling en
 • Volwassenafdeling

Bestaat uit

 • Enkel jeugdafdeling of
 • Enkel volwassenafdeling

Puntensysteem

De berekening van de sportsubsidie gebeurt via een puntensysteem. Je kan als vereniging punten verdienen op basis van:

 • Categorie
 • Ledenaantal
 • Medewerking werkgroep sport en vrije tijd
 • Kaderopleiding en bijscholing
 • Sporttechnische begeleiding
 • Beleid, financieel beleid en klantgerichtheid
 • Communicatiekanalen

Lees het pdf bestandSubsidiereglement sportverenigingen (865 kB) voor gedetailleerde informatie over het puntensysteem.

Uitzonderingen

Je kan geen sportsubsidie aanvragen voor sportbeoefening:

 • als beroep
 • door schoolverenigingen
 • door een onderafdeling van een vereniging die al gesubsidieerd wordt door een andere adviesraad

Procedure

Vraag een subsidie aan via hetpdf bestandAanvraagformulier sportsubsidie (300 kB) ten laatste op 1 oktober van elk kalenderjaar.

Bedrag

Het subsidiebedrag wordt bepaald volgens het puntensysteem.

Nodig

Stuur de volgende documenten mee met je aanvraagformulier:

 • Officiële ledenlijst
  Inclusief naam, geboortedatum en adres
 • Sporttechnische diploma's van de actieve jeugdsportbegleiders
 • Naam, gegevens en diploma van de jeugdsportcoördinator
 • Bewijs van deelname een vormingen en bijscholing
 • Bewijs van uitgaven
  Voor organisatie van vormingen en bijscholingen.

Openingsuren

Sportdienst
Hospicestraat 15b
9180 Moerbeke
België
09:00 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 15:30
Op afspraak
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 15:30
Op afspraak
Gesloten