Vuurwerk tijdens de feestdagen?

  • 6 oktober 2021

We naderen het einde van 2021. De omschakeling van oud naar nieuw wordt op vele plaatsen gevierd met vuurwerk. In 2019 is de regelgeving rond vuurwerk verstrengd. Het basisprincipe van het decreet is dat er een algemeen verbod is op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Steden en gemeenten zijn wel bevoegd om een uitzondering toe te staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen. 

Geluidsarm vuurwerk 

Bij traditioneel vuurwerk bereiken de knallen een volume tot 170 decibel. Voor geluidsarm vuurwerk ligt de maximum grens op 85 db. Het zijn volumes die mens en dier gewend zijn en waarvan huisdieren niet in paniek slaan. Omdat het geluid vlakbij de grond geproduceerd wordt reikt het minder ver zodat de omliggende straten nauwelijks hinder ondervinden. 

Geluidsarm vuurwerk scoort ook qua veiligheid beter omdat er slechts een minimale hoeveelheid ontplofbaar mengsel gebruikt wordt, meestal slechts 1/60ste van de hoeveelheid verwerkt in traditionele vuurpijlen. Hierdoor is de minimale veiligheidsafstand voor het publiek veel kleiner en kan je dus als toeschouwer dichter bij de actie staan waardoor de beleving groter wordt.

Het GAS-reglement zegt: “Geluidsarm vuurwerk kan worden afgestoken op het eigen privaat domein in de oudejaarsnacht tussen 23h en 1h. Voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk op het openbaar domein dien je minstens één maand vooraf een schriftelijke toestemming aan te vragen bij het gemeentebestuur.”