Wat als je ziek bent?

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

  • Blijf thuis
  • Bel je huisarts en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of je thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Bekijk hier de informatie in Vlaamse gebarentaal

Wat doen je huisgenoten of andere contacten?

Je huisgenoten of contactpersonen (bv. collega's) hoeven niet in isolatie te gaan. Zij mogen nog naar buiten, maar houden zich wel aan de algemene regels daarover.

Kan ik nog getest worden ?

Momenteel worden enkel ernstige gevallen en zorgpersoneel getest.

Aangepaste regeling huisartsen en AZ Lokeren vanaf 15 maart

Via deze weg wil de burgemeester, samen met het stads- en gemeentebestuur, in nauw overleg met de huisartsen en het Algemeen Ziekenhuis Lokeren, jullie wijzen op het belang van de opvolging van de richtlijnen die de overheid heeft gedeeld via de media.

De grote besmettelijkheid van COVID-19 en de snelle evolutie van de aandoening verantwoorden de beperking van bijeenkomsten, de nood aan hand- en hoesthygiëne en de “social distancing” (niet groeperen en minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar).

Om een goede basiszorg te garanderen in deze uitzonderlijke omstandigheden gaan huisartsen en ziekenhuizen op een andere manier tewerk : 

  • Je kan het ziekenhuis enkel in na een doorverwijzing van de huisarts voor ernstige acute aandoeningen. De spoedafdeling is niet langer vrij te betreden voor mensen met een luchtweginfectie. Neem hiervoor altijd contact met je huisarts of in acute situaties met het noodnummer 112. Alle andere ernstige ziektes en aandoeningen kunnen wel nog via spoed aangemeld worden. Bij voorkeur na doorverwijzing van een huisarts. De routinebehandelingen worden uitgesteld. 
  • Bezoek is niet langer toegestaan in het ziekenhuis. Enkel kinderen, vrouwen die moeten bevallen en minder mobiele patiënten mogen begeleid worden door 1 persoon. Dit geldt ook op de dienst spoedgevallen. Wie persoonlijke spullen van een familielid in het ziekenhuis wil afzetten of ophalen, dient zich te melden aan het onthaal. Hierna krijg je de juiste instructies. Er worden geen uitzonderingen toegestaan.
  • De huisartsen doen geen vrije consultaties meer. De online agenda wordt tijdelijk onbeschikbaar. Wie toch de huisarts wenst te zien, maakt telefonisch een afspraak. Zo willen we de patiënten met luchtweginfecties scheiden van de anderen. Een dergelijke aanpak en behandeling moet een verdere verspreiding van het coronavirus beperken.
  • De huisbezoeken worden tot een minimum beperkt. Indien nodig, vragen we om langs te komen naar de praktijk nadat je een telefonische afspraak hebt gemaakt. 
  • Ook tijdens het weekend probeer je je eigen huisarts eerst telefonisch te bereiken. Bij afwezigheid zal hij naar de wachtdienst doorverwijzen: 09 349 64 74.
  • Zorg ervoor dat je bij een consult steeds je e-ID meeneemt.

Meer info of vragen?

De wachtdiensten van de huisartsen krijgen bijzonder veel oproepen over het coronavirus. Wie vragen heeft, maar zich niet ziek voelt of geen dokter nodig heeft, belt het best naar het speciale noodnummer 0800 14 689 om de druk op onze huisartsen niet te verhogen.

We danken alle inwoners van Lokeren, Eksaarde en Moerbeke alvast voor het begrip. Met jouw hulp en medewerking kunnen we een vlotte en goede zorg blijven verlenen.  

Vanwege het stads- en gemeentebestuur, de huisartsenvereniging der Durmestreek en het AZL.

Partners van huisartsenkring Lokeren-Eksaarde-Moerbeke en AZ Lokeren