Website Interwaas beantwoordt vragen van de Waaslander

  • 4 februari 2021

Interwaas stelt de vernieuwde website www.interwaas.be voor. Welke info zoeken Waaslanders? En hoe vinden ze die vlot? Dat waren de centrale vragen die leidden tot het nieuwe concept. De Wase intercommunale liet zich daarbij leiden door de analyse van het bezoek aan de vroegere site aangevuld met een externe en interne bevraging.

Uit dat onderzoek blijkt dat 80% van de bezoekers aan de website van Interwaas Waaslanders zijn. Ze hebben het meest belangstelling voor de woonprojecten, ‘klimaat en energie’ en ‘cultuur en erfgoed’.

De nieuwe site besteedt hieraan dan ook veel aandacht. De woonprojecten van Interwaas worden in de kijker gezet met een overzicht en meer informatie per project. De nieuwe dienstverlening door Woonwijzer Waasland en de initiatieven van Waasland Klimaatland komen prominent aan bod. Het luik ‘cultuur en erfgoed’ kreeg begin 2020 een nieuwe dimensie met de komst van Cultuurtuin WAAS. 

Ook de andere aspecten van de dienstverlening van Interwaas komen in beeld: de aanleg van bedrijventerreinen, ruimtelijke planning, de kwaliteitskamer voor architectuur en ruimte VakWeRK, het sociaal tewerkstellingsproject Wijk-Werken Waas,…

Contact

75% van de bezoekers komt niet via de homepagina op de site terecht maar via zoektermen. Daarom werd de benaming van de rubrieken heel bewust gekozen. Die moet (be)zoekers in zo weinig mogelijk klikken naar de gewenste informatie loodsen.
De informatie wordt in vlotte, bondige teksten geformuleerd. Wie meer gedetailleerde of persoonlijke informatie wil, kan contact opnemen met de medewerkers van Interwaas. Bij alle rubrieken staan duidelijk de contactgegevens vermeld. Ook de gezichten achter de contactpersonen zijn terug te vinden in de rubriek ‘Wie is wie’.

Nieuwsbrief

Uit de bevraging blijkt ook een grote belangstelling voor informatie over actuele thema’s waar Interwaas mee bezig is. Daarom worden regelmatig nieuwsberichten gepost. Wie op periodieke basis daarvan een overzicht wil krijgen, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief.
 

Meer info via de website van Interwaas